KOV_7702.jpg_1

Esélyt adtunk, közben mi is változtunk

Saját, máltai munkavállalói körünkben is megtapasztaltuk, hogy a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű kollégák munkához való hozzáállását a magas szintű elköteleződés, és a kiemelkedő motiváltság jellemzi – írja beszámolójában Előd Ágnes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Munkaerőpiaci Szolgáltató Központjának vezetője.

A létszámnövekedés hatalmas volt ezen a téren is, most már több mint 200 kollégánk megváltozott munkaképességű, akik közül 164-en bértámogatásban dolgoznak 45 akkreditált telephelyünkön.

Hogyan vettünk fel hatvan kollégát?

Több mint ötven százalékkal növeltük fél év alatt a bértámogatásban lévő, megváltozott munkaképességű munkatársak létszámát, ez jelentős változást hozott a Szeretetszolgálat számára, ami akár össze is roppanthatta volna a velük dolgozó adminisztratív szakmai hátteret, illetve az ezeket a kollégákat befogadó a munkahelyi közeget. De nem így történt. Hozzánőttünk a feladathoz.

Megváltozott munkaképességű kollégáink szinte az indulás pillanatától nagyon fontos munkavállalói voltak a Máltai Szeretetszolgálatnak. A Nyugat-Dunántúlon Báthy Györgyi, az Országos Központban Kovács Gábor rendezte keretbe, és erősítette meg szakmailag ezt az irányt. 2013-tól, a bértámogatási projektek elindulásakor pedig rögtön akkreditáltattuk magunkat, és fokozatos emelkedéssel, biztos szakmai-anyagi alapját teremtettük meg ennek a foglalkoztatási formának.

Amikor 2021 januárjában átvettem a szervezeti egység irányítását, nagyon magas tudású kollégákat kaptam, bejáratott folyamatokkal, és nagyon alapos szakmai háttértudással. Akkor egy számukra is meglepő jelenséget tapasztaltam. A természetes létszámbeli fogyás és a szervezeti változások miatt a szerződésben vállalt létszámnak alig 60 százaléka volt betöltve. Mindenki az adott emberre, intézményre fókuszált, és nem látszódott a teljes kép, nem tűnt fel a hiány, és ezért nem volt meg a súlya, hogy összeomlással fenyeget ez az állapot.

Az alapok a szervezeten belül nagyon jók voltak, és nem is a munka mennyisége hiányzott, hanem a szinergikus láncolatok. Ezért csak nyitnom kellett a szervezet egésze felé. A régiós döntéshozók megismerték a problémát, de segítséget is kaptak a hatalmas feladathoz. Tizenöt éve csak projektekben dolgoztam, de ilyen erős idő-, és indikátor nyomás alatt még sosem kellett teljesíteni.

De megcsináltuk, együtt. Hatalmas élményt jelentett ez a közös munka. Szervezeti szinten hétről-hétre érezhetően nőtt az eredmény, alakultak az új szakmai és emberi kapcsolódások, és egyre eredményesebb lett „kis” toborzási kampányunk. A végére több mint 60 főt sikerült befogadni a Máltai Szeretetszolgálathoz. Amire külön büszkék lehetünk, hogy nálunk – 1-2 helyzettől eltekintve – piaci körülmények vannak. Valós feladatokra, munkaképes embereket veszünk fel. Nincs, és nem is lehet olyan ember a kollégánk, aki nem veszi fel a többiekkel együtt a munkaterhet. Ehhez sok tudás kell, mert nem lehet ugyanaz a munkavégzési elvárás a különböző kompetencia-szinteken. Ebben mutatkozott meg a legélesebben a Szeretetszolgálat munkáltatóként is megjelenő értékrendje. Emberséggel, de elvárásokkal fordultak az intézmények a felvett megváltozott munkaképességű kollégák felé. Mind a 60 ember jó helyre került,

Viki és a szemléletformálás

A mi munkacsoportunkban 5-6 éve dolgozik két megváltozott munkaképességű kolléga. Sokszor fordul elő, hogy este 11 után ők még e-mailben oldanak meg problémát, amikor én már alszom.

Tavasszal mi is új munkatársat kerestünk. Miután Viki (Gulyás Viktória) önéletrajzát megkaptuk, Bogi (Biró Boglárka, aki szakértő, rehabilitációs mentor és tanácsadó) felismerte a lehetőséget benne. Az interjún kiderült: Viki már évek óta dolgozik rehabilitációs foglalkoztatási területen, csak éppen teljes home office-ban. Fiatal, szőke hölgy, tele vidámsággal, életörömmel, kötelességtudattal, motivációval. Kerekesszékben ül, és van egy segítője, akit vele együtt felvettünk. Így lett Akira, a labrador-uszkár keverék segítő kutya is a kollégánk. Mivel láttam, mit tett a teljes home office a kollégák mentális egészségével, ragaszkodtam a heti 1-2 napi bejárásához.

Ahogy kinyitottuk a lakásának az ajtaját úgy nyílt ki a személyisége is, és lett egyre magabiztosabb szakmailag. Kellő mértékű felelősséget kap, ezzel együtt fejlődési lehetőséget is. Ehhez arra is szükség volt, hogy Vikinek különlegesen jó digitális, és adminisztrációs kompetenciái legyenek, amelyekkel piaci körülmények közt is megállná a helyét. Az eredmény egészen elképesztő hatású volt. Viki erősödött, kinyílt, szakmailag is, és a Máltai Szeretetszolgálatot is kezdte megismerni, ez fontos tapasztalattá vált számára.

Közben mi, a kollégái is változtunk, nyitottabbak lettünk. Viki ma már nem a harmadik emeleten, elbújva dolgozik. Olyan feladatai vannak, amelyek miatt az egész épületben jön-megy a kutyájával, kollégákkal találkozik, vezetőkkel írat alá dokumentumokat. Mindenkitől mosolyt kap, segítséget, odafordulást. Az egyetlen veszély, hogy a segítő kutyából ölebet csinál a sok, simogató kolléga.

A Máltai Hírek legfrissebb száma teljes terjedelmében IDE KATTINTVA olvasható.

IMG_6543

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerepe az Incorpora programban

Az Incorpora programot 5, teljesen más területen aktív, ám egymással együttműködő szervezet/alapítvány alkotja. Jelen interjúban a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot mutatja be annak projekt-koordinátora, Végh Miklós.

Az Incorpora az ERSTE Alapítvány és a La Caixa Alapítvány kezdeményezésével indult el civil szervezetek együttműködésében 2016-ban, azzal a céllal, hogy a veszélyeztetett helyzetű emberek elhelyezkedését támogassa. Az elmúlt 3 év alatt több mint 700 álláskeresőt helyeztünk el, és majdnem 400 vállalatot sikerült bevonni a programba, mely nemzetközi szinten bizonyított módszertanra épül. 12 éve működik Spanyolországban, és a nemzetközi hálózat jelen van Portugáliában, Lengyelországban, Tunéziában és Marokkóban is.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hazánk legnagyobb karitatív szervezete, kevesen lehetnek, akik nem hallottak róla. Mégis, kérlek, mutasd be, mi hívta életre, és mi a szervezet legfőbb küldetése?

– A Szeretetszolgálat egyike hazánk legrégibb és legnagyobb karitatív szervezeteinek mind horizontális, mind vertikális szempontból. A szervezet feladatát és működését a mai napig tökéletesen jeleníti meg és foglalja össze több, mint 900 éves jelmondatunk: „A hit védelme és a szegények szolgálata – Tuitio fidei et obsequium pauperum”.

Az ország szinte minden területén, számos szakterületen jelen vagyunk intézményi, vagy program szinten, melyek közül az Incorpora projekt szempontjából a Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ bír kiemelt jelentőséggel.

A munkaerőpiaci tevékenységek egységként történő működtetése 2013-ban kezdődött, kiemelten a rehabilitációs foglalkoztatás területén. Feladataink közé tartoztak és tartoznak a mai napig a szervezeten belül foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók munkájához és támogatásához kötődő akkreditációs, tanácsadói és mentori feladatok, valamint az e területet érintő pályázati lehetőségek felkutatása és a pályázatok elkészítése, menedzselése.

A korábbi Foglalkoztatási munkacsoport 2020-ban alakult át és bővült Munkaerőpiaci Szolgáltató Központtá, mely a korábbi rehabilitációs feladatok mellett kiemelten foglalkozik munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával, a munkáltatói és munkavállalói igények feltérképezésével és ezáltal a speciális élethelyzetben lévő emberek munkához segítésével, mentorálásával, célzott munkaerő közvetítéssel.

– Ma már nagyon kiterjedt a szervezet, mind a méretét, mind a tevékenységét illetően. Változott-e a kezdetekhez képest a tevékenység, szolgálat prioritása?

Egy ilyen méretű szervezet esetében természetesen mindig vannak kisebb-nagyobb változások, ezek célja az újonnan felmerülő igényekre, szükségletekre és lehetőségekre való hatékony reagálás legyen szó akár a hozzánk forduló személyekről, akár társadalmi szinten felmerülő problémákról.

A Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ azért jött létre, mert egyrészt a Máltai Szeretetszolgálaton belül a munkaerőpiaci kérdések kezelésére egy módszertannal, stratégiai tanácsadással és operatív projekt-megvalósítással egyaránt foglalkozó szervezetet szerettünk volna létrehozni. Másrészt, egyre nagyobb igény mutatkozott a hátrányos helyzetű emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének egységes koordinációjára. Ezzel párhuzamosan a célcsoportunk kibővült és a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek mellett kiemelt figyelmet fordítunk más, különleges élethelyzetben lévő csoportokra: a teljesség igénye nélkül idősek, tartós munkanélküliek, pályakezdők, harmadik országból érkezettek.

Másrészt szakértő kollégáink közvetlenül is megkeresik az egyes munkáltatókat munkaerőigények felmérésével, a fenti célcsoportok elhelyezési lehetőségeivel, az erre való felkészítéssel kapcsolatosan.

 – Mikor került az MMSZ az Incorpora programba és mit jelent ez az együttműködés számotokra a gyakorlatban? 

2017-ben kapott felkérést a Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ a programban való részvételre, melynek nagy örömmel tettünk eleget, majd 2019-től koordinátori szerepkörben szervezzük a projektben résztvevő szervezetek munkáját.

A Szeretetszolgálat számos munkaerőpiaci programban vett és vesz részt, számunkra minden hasonló kezdeményezés egy újabb lehetőség a rászorulók segítésére, így e kihívásnak is legjobb tudásunk szerint igyekeztünk és igyekszünk megfelelni.

Az Incorpora program több szempontból sem követi a szokásos, hazánkban már jól ismert lebonyolítási sémákat, hanem eleve szélesebbre nyitja az ajtót az érintett célcsoportok bevonásához, amely nagy előnye ennek a konstrukciónak.

Kiemelt célcsoportunk jelenleg a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci segítése, és a harmadik országbeliek támogatása.

Egy atipikus munkaerő-közvetítő irodát nyitottunk ezen célcsoportok számára, ahol minden szükséges szaktudást meg tudunk adni a számukra, ami a sikeres álláshoz jutáshoz, illetve annak megtartásához szükséges.

Fontos célunkká vált a célcsoport-specifikus szakmai tudásnak, és a munkáltatók által közvetített elvárásrendszereknek az összehangolása. Létrehoztunk kifejezetten munkáltatói kapcsolattartást támogató pozíciót, és az általa feltárt pozíciókat adó munkaadók határozzák meg, kit is várnak az adott munkakörre. A mentoroknak nálunk a toborzáson felül ezeknek az igények elérése, erre való felkészítés a feladata. Célunk a munkaerőpiaci integráció, mert enélkül nincs igazi társadalmi integráció sem.

Emellett a program egy olyan tartós és kölcsönös együttműködési rendszer kialakítására ösztönzi a benne résztvevő hazai szervezeteket, mely sajnos ritkaságszámba megy, hiszen általánosságban mindenki saját területén tevékenykedik.

A programban résztvevő szervezetek közti folyamatos együttműködés, tudás- és információcsere mindenki számára kiemelt lehetőség tapasztalatszerzésre és jelentős mértékben növeli a rászoruló személyek programba való bevonásának és munkához segítésének hatékonyságát.

– Hogyan látod, miben kiemelkedően hatékony és hiánypótló a Máltai Szeretetszolgálat? 

A Szeretetszolgálat hatékonyságét és eredményességét a dolgozóknak ez az attitűdje és egysége adja.  Munkánk során a középpontban mindig az EMBER áll és minden esetben szem előtt tartjuk azt az alapelvet, hogy segíteni csakis jól, vagyis az igényeknek és szükségleteknek megfelelő formában és mértékben kell és szabad.

A Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ keretein belül megvalósuló munkaerőpiaci programok annyiban hoztak mást az eddigi működési struktúrába, hogy nálunk a kifele, a piac fele megjelenő szolgáltatóként mutatkozik meg a szervezet. A piaci és a szociális ismeretek egyszerre segítik a munkánkat.

Természetesen mindez egyben nagy felelősséggel is jár, hiszen egy jelképpé vált szervezet tagjaként mindenkinek személyesen kell, hogy hozzájáruljon munkájával ennek a pozitív képnek a megtartásához, erősítéséhez.

– Változtatott-e, formálta-e a szervezet célját, működését a Covid – helyzet?

Mint minden szervezet esetében, nálunk is szükség volt számos folyamat átszervezésére, újragondolására. Ezzel kapcsolatban minden esetben igyekeztünk az embert és az egészséget a középpontba állítani amellett, hogy feladataink elvégzése továbbra is gördülékenyen haladjon. Úgy érzem, és ezt a kollégák visszajelzései is alátámasztják, hogy e feladatot sikerrel teljesítettük.

Így kimondható, hogy habár a Covid-helyzet számos területen kényszerített minket kompromisszumokra, sikerült a szervezet működését különösebben drámai döccenők nélkül fenntartani, egyes területeken az online jelenlét még inkább teret nyitott a közös munkának.

Sokan veszítették el a munkájukat a covid, vagy az azt kísérő gazdasági válság miatt. Az ő számukra hoztuk létre azt az online platformot (www.munkatanacsadas.maltai.hu ), ahol munkaerőpiaci mentorokkal lehet erről a krízisről beszélni, és segítséget kapni az újra pozicionáláshoz.

banner-768x512

Online munkapiaci tanácsadással segít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Covid19 járvány miatt bekövetkező gazdasági krízisben megnövekedett a munkájukat elvesztő,- és új megélhetési lehetőséget kereső emberek száma. Az ő támogatásukra hozta létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat online munkapiaci tanácsadó szolgáltatását.

Immár négy éve segíti a legnagyobb hazai karitatív szervezet a munka nélküli maradt, leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportokat. Ezen időszakban több, mint 1500 személy sikeres elhelyezésében működtek közre. Új álláskeresési technikákkal, irányokkal ismertették meg a hozzájuk forduló bajba jutottakat.

A szolgáltatás folyamatos, akadálytalan működése érdekében tevékenységét a Szeretetszolgálat az online térbe helyezte át a járvány idejére. Az állást keresők a munkatanacsadas.maltai.hu honlapon egy űrlap kitöltésével jelentkezhetnek, ha igénybe szeretnék venni a szolgáltatást.

Az érdeklődőket a folyamat során a Máltai Szeretetszolgálat és vele együttműködésben dolgozó partnerszervezeteinek (incorpora-halozat.com) mentorai segítik. Munkakeresési stratégia kialakításában, elhelyezkedés támogatásában, esélyek felmérésében, lehetőségek megtalálásában online munkapiaci tanácsadó nyújt támogatást. Külön kérésre igénybe vehető HR-es, pszichológus, illetve vállalkozóvá válást segítő gazdasági szakember tanácsadása is.

A CV-Online a kezdeményezés mellé állt és kommunikációs, illetve szakmai eszközökkel támogatja a tanácsadók munkáját többek közt kiválasztási szakértőjük által megtartásra kerülő online videó/interjú felkészítő workshoppal az álláskereső ügyfelek számára.