KIK VAGYUNK?

MI A FELADATUNK?

MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

demo-attachment-44-Group_7543

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál 2013-óta önálló szervezeti egység foglalkozik a munkaerőpiaci tevékenységekkel. Kiemelt területünk a rehabilitációs foglalkoztatás, melynek keretében feladatunk a szervezeten belül foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók munkájához és támogatásához kötődő akkreditációs, tanácsadói és mentori feladatok, valamint az e területet érintő pályázati lehetőségek felkutatása és a pályázatok elkészítése, menedzselése.

A Központ egyrészt azért jött létre, mert a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton belül a munkaerőpiaci kérdések kezelésére egy módszertannal, stratégiai tanácsadással és operatív projekt-megvalósítással egyaránt foglalkozó szervezetet szerettünk volna létrehozni.

Másrészt, egyre nagyobb igény mutatkozott a hátrányos helyzetű emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének egységes koordinációjára. Ezzel párhuzamosan a célcsoportunk kibővült és a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek mellett kiemelt figyelmet fordítunk más, különleges élethelyzetben lévő csoportokra: a teljesség igénye nélkül idősek, tartós munkanélküliek, pályakezdők, harmadik országból érkezettek.

HOVÁ TARTOZUNK?

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a több, mint 900 éves Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezete, 1989. február 4-én alakult meg, alapító elnöke Kozma Imre atya. Az ország egyik legnagyobb karitatív szervezeteként naponta átlagosan 13 ezer emberről gondoskodik. Munkatársai és önkéntesei keresztény szellemiségen alapuló szolgálatot végeznek, melyben a máltai szemléletmód azt jelenti: a bajba jutottak előtt mindig nyitva áll egy ajtó, van hová fordulni a segítségre szorulóknak. A szervezet tevékenysége mindig az emberre irányul, ennek köszönhetően a Szeretetszolgálat készíttetett először szemüveget hajléktalan embereknek, nyitotta meg az első kerekesszék-javító műhelyt, honosította meg a jelzőrendszeres házigondozást. Programjai, modellkísérletei súlyos társadalmi problémákra keresnek gyakorlatias válaszokat. A máltai szemléletmód szerint az igazi segítség nem csupán a pillanatnyi szükséget enyhíti, hanem annál többet ad, hosszú távú elkötelezettséget jelent rászoruló emberek mellett.

Munkánk során a középpontban mindig az EMBER áll és minden esetben szem előtt tartjuk azt az alapelvet, hogy segíteni csakis jól, vagyis az igényeknek és szükségleteknek megfelelő formában és mértékben kell és szabad

MUNKATÁRSAK

KIK VAGYUNK?

OK_AGI3_2R8A1461

Előd Ágnes

központvezető
Az ELTE Szociológiai Intézetében szereztem diplomát, és közel 20 évet HR tanácsadóként dolgoztam for-, és nonprofit területen, ahol komplex HR rendszerek bevezetésében, működtetésében, kiemelt EU-s képzési projekt szakmai vezetésében szereztem gyakorlatot. 2016 óta kizárólag a Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektjeiben töltöttem be munkáltatói kapcsolattartói, illetve szervezetfejlesztési feladatokat. 2021 elején kaptam meg a lehetőséget, hogy én irányíthatom a Központ munkáját, ami nagyon inspiráló feladat, hiszen egy komoly szakmai műhely alakult ki körülöttünk. Minden munkánkkal támogatjuk a régiókat, munkacsoportokat, illetve az ezekben dolgozó szakembereket. Felelős vagyok a különböző, hátránnyal élő emberek belső és külső, nyílt munkapiaci munkaerőpiaci integrációjának sikeres végrehajtásáért.
OK_BOGI3_2R8A1445

Biró Boglárka

REHABILITÁCIÓS MENTOR ÉS TANÁCSADÓ
2000-ben szereztem szociológus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd 2003-ban szociális szakigazgatás szervező végzettséget a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. 2006 óta dolgozom Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, 2014-től rehabilitációs foglalkoztatási területen. A megváltozott munkaképességűek országos bértámogatási projektjét koordinálom a szeretetszolgálat 9 régiójában 50 akkreditált telephelyen közel 200 fő bevonásával. A sokrétű szakértői feladatot és irodai adminisztrációt a megváltozott munkaképességű dolgozók mentorálása és a régiók szakmai segítése egészíti ki.
szilvi kep

Bánlaki Szilvia

REHABILITÁCIÓS MENTOR ÉS TANÁCSADÓ
Hét éve dolgozom a Máltai Szeretetszolgálatnál rehabilitációs mentorként és projekt menedzserként. Munkám során a rehabilitációs foglalkoztatás keretén belül dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók érdekeinek és szükségleteinek figyelembevételével igyekszem elősegítem a foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását az egyéni szükségletek alapján, valamint ellátom a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. A fenti feladatokon kívül részt veszek a szervezet profiljába illeszkedő projektek megírásában, megvalósításában.
2R8A1470C

Eldin Adél

REHABILITÁCIÓS MENTOR
2013 óta dolgozom foglalkoztatási rehabilitáció és a munkaerőpiaci integráció területén.Számos hazai és Európa Uniós projektben vettem részt ahol széles körű tapasztalatra tettem szert ebben a témakörben.Dolgoztam foglalkozási tanácsadóként, mint itthon mind az Egyesült Királyságban, 3 évig vezettem egy projektet ami a megváltozott munkaképességű emberek integrációját segítette, emellett tevékenykedtem képzési mentorként és különböző cégeknek tartottam társadalmi érzékenyítő workshopokat a témában. Rehabilitációs mentorként a szervezeten belül, a bértámogatási programban dolgozó megváltozott munkaképességű kollégákat támogatom egyéni kapcsolattartás keretében.
OK_VIKI3_2R8A1419

Gulyás Viktória

REHABILITÁCIÓS ADMINISZTRÁTOR
2021 nyarán kerültem a Máltai Szeretetszolgálathoz, ahol rehabilitációs adminisztrátorként dolgozom. A szakértő kollégák munkáját segítem azzal, hogy rendszerezem az Egyesületben dolgozó, bértámogatott megváltozott munkaképességű emberek anyagait. Korábban is hasonló munkakört töltöttem be különböző, civil szervezeteknél, de ami nagyon új volt a számomra, hogy ilyen méretű, ekkora létszámú megváltozott munkaképességű munkavállalóval még nem dolgoztam. Szeretem az adminisztratív munkát, jók azok a képességeim, amelyekre ehhez a munkához szükség van. Azt gondolom, hogy a kitartásom, a precizitásom és hogy jól átlátom a rendszereket teszi számomra örömtelivé az elvégzett munkát. A munkába elkísér engem Akira, a segítő kutyám is.
OK_ZSOFI3_2R8A1485

Lénárt Zsófia

MUNKAERŐPIACI TANÁCSADÓ
Általános szociális munkásként diplomáztam, majd mediátori és kompetencia fejlesztő tréneri képzettséget szereztem. 14 éve segítem hivatás szerűen a hozzám forduló embereket egyéni, csoportos és közösségi színtereken.  Sok éve dolgozom a menekültügyben és immáron 6. éve segítek a Magyarországon újrakezdőknek állást találni. Jelenleg is munkaerőpiaci tanácsadóként dolgozom.  Életem során jómagam is többször voltam már álláskereső, éppen ezért hiszem hogy mindenkinek jól jöhet egy kis segítség, lendület, egy célzott szakértői tanács ezen a megpróbáltató úton. A munkánk hatással van a mindennapjainkra és magánéletünkre, ezért fő célom, hogy minden hozzám fordulónak segítsek a képességeinek, élethelyzetének és igényeinek megfelelő állást találni ebben a folyamatosan változó munkaerőpiaci környezetben. 
b

Nagy Beatrix Tímea

MUNKAERŐPIACI MENTOR
Emberi erőforrás-fejlesztési tapasztalattal rendelkezem. Úttörő, innovatív pozitív életszemlélet-képzési projekteket vezetettem a Hr management főállásom mellett egy budapesti székhelyű Nemzetközi Coach Akadémia berkein belül 2010-2020. között, közel 60 különböző városban, 5 különböző országban felnőttoktatás keretében hétvégi- és on the job képzések keretén belül. Valamennyi eddigi munkakörömben fontos tényező volt az emberekkel való foglalkozás, ahol az eredményes, ügyfélközpontú munkavégzéshez a nyitottság, a közvetlenség, a pozitív életszemlélet megléte nélkülözhetetlen. Úgy érzem, hogy a Hr Tanácsadó - munkaerőpiaci mentor munkaterület az, amely személyiségemmel, habitusommal, képességeimmel megegyezik és éppen ezért imádom a munkám.
OK_MARGO3_2R8A1500

Németh-Nagy Margit

REHABILITÁCIÓS MENTOR ÉS TANÁCSADÓ
Szociálpedagógusként diplomáztam. 2006-ban helyezkedtem el, majd kisebb kitérő után 2015-ben visszatértem a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, mint rehabilitációs mentor és tanácsadó. Azóta megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat látok el, mind a munkavállaló, mind a munkáltató érdekében elvégzendő feladatkörökben. Igény szerint, a személyes kapcsolattartás mellett segítem a minősítési kérelmek folyamatát, a felülvizsgálattal kapcsolatos, és az ehhez kapcsolódó pénzbeli ellátások ügyintézését. Emellett segítem a bértámogatási pályázatok, elszámolások, ellenőrzések lebonyolítását.
OK_SZJULI3_2R8A1465

Széli Júlia

MUNKAERŐPIACI MENTOR
Kulturális és vizuális antropológia szakon diplomáztam. Az elméleti ismeretek bővítése mellett mindig fontosnak tartottam a gyakorlatban megvalósuló segítségnyújtást. Több éves tapasztalatom van harmadik országbeliek magyarországi integrációjának támogatásában. A Szeretetszolgálatnál 2018 óta dolgozom, a munkacsoporthoz 2019-ben csatlakoztam. Elsősorban harmadik országbeliek beilleszkedésének, munkavállalásának segítésével foglalkozom, kiemelten a külföldön szerzett felsőfokú végzettségek magyarországi elismertetése a feladatom. E mellett a megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatásában is részt veszek. A Szeretetszolgálat intézményi akkreditációinak lebonyolítása az egyik fő tevékenységem.
OK_MIKI3_2R8A1416

Végh Miklós

PROJEKT KOORDINÁTOR
2008 óta foglalkozom aktívan hazai és Európai Uniós projektekkel kiemelten több, mint négy évig a Szeretetszolgálatnál, ahol rehabilitációs tanácsadóként is tevékenykedtem. Teljes körűen készítettem és menedzseltem pályázatokat, irányítottam vegyesen pénzügyi és szakmai oldalt, végeztem projektmentést, emellett a kormányzati ellenőrzés területén is megfordultam. Igazi szakterületem a foglalkoztatási rehabilitáció és a munkaerőpiaci integráció. Tapasztalataim és projektjeim többsége e területre összpontosul, valamint ide kapcsolódóan működtetem Rehabportál elnevezésű honlapomat. A Szeretetszolgálathoz 3 éves kitérő után visszatérve jelenleg az Incorpora program koordinátora vagyok. Emellett honlapok készítésével segítem a Szeretetszolgálat munkáját.
OK_AKIRA3_2R8A1426

Akira

SEGÍTŐKUTYA
A labrador és óriás uszkár keverék segítőkutya komoly kiképzésen vett részt ahhoz, hogy egy irodaházba is elkísérhesse gazdáját és segíthessen. Nem csak azért jön be az irodába, hogy simogatásokat zsebeljen be, már a bejutásban is fontos szerepe van, hisz orrával megnyomja a liftek és leszállásjelzők gombjait, valamint felveszi a leejtett tárgyakat, az aprópénztől kezdve a telefonig és határidőnaplóig. A téli hidegben az irodába érkezve pedig segít levenni a kabátot, vagy akár a kesztyűket is.